Prace projektowe

Prace projektowe i doradztwo techniczne

 

Prace projektowe:

Obróbka skrawaniem:

 • kompleksowe projektowanie maszyn: elementy mechaniki, instalacja pneumatyczna, hydrauliczna oraz systemy bezpieczeństwa i sterowania, nadanie znaku CE,
 • projektowanie rozwiązań konstrukcyjnych oraz elementów mechaniki,
 • projektowanie konstrukcji spawanych,
 • projektowanie instalacji przemysłowych i linii produkcyjnych,
 • projektowanie przyrządów wspomagających i optymalizujących produkcję jednostkową i wieloseryjną,
 • analiza statyczna: pojedynczych części, złożeń, konstrukcji spawanych, blach,
  • Tworzeniu nowych oprzyrządowań i modernizacji obecnie stosowanych
  • Projektowaniu nowych urządzeń, maszyn, przenośników czy manipulatorów zastępujących lub usprawniających pracę ludzką
  • Automatyzacji poszczególnych procesów produkcyjnych i magazynowych
  • Wprowadzaniu zmian ustawień ciągów technologicznych – tworzenie layout’u hal i przestrzeni produkcyjno- logistycznej
 • wykonywanie dokumentacji technicznej produktu na podstawie dostarczonego wzoru lub przedstawionych założeń

 

Doradztwo techniczne: 

 • Przeprowadzamy przeglądy stanu technicznego oraz funkcjonalności maszyn w firmie klienta. W oparciu o istniejący stan oraz wytyczne klienta przedstawiamy koncepcje zmian, opierającą się zarówno na modernizacji istniejących maszyn jak również zastąpieniu ich nowymi maszynami zaprojektowanymi według indywidualnych wymagań klienta.
 • Analizujemy obecnie istniejące procesy produkcyjne i proponujemy ich optymalizację dążącą do wzrostu wydajności poprzez wprowadzenie rozwiązań polegających między innymi na:
 • Przeprowadzamy przeglądy maszyn pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z Dyrektywą Maszynową. Przedstawiamy kompleksowy plan modernizacji polegający między innymi na zmianach w zakresie mechaniki, automatyki i sterowania (nadanie znaku CE).
 • Sporządzamy kosztorysy produktów dla produkcji jednostkowej oraz seryjnej.
 • Opracowujemy technologie produkcyjne i dobieramy maszyny i urządzenia.