ZESPÓŁ TENSOMETRÓW

Zaprezentowane urządzenie zostało stworzone dla AUTOMOTIVE. Ma za zadanie ustalić siłę nacisku oraz moment obrotowy z jakimi prawidłowo zostaną wkręcane żarówki w uchwyt. Do projektu użyto przetworniki momentu obrotowego oraz tensometry oporowe. Dzięki ww. czujnikom istnieje mozliwość rejestracji pomiarów lub/i zmiany charakterystyki obciążenia w czasie normalnej pracy automatu mocującego żarówki. Zastosowany system nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych układu mechanicznego automatu ani nie zakłóca jego normalnej pracy.